בנייה ירוקה

בנייה ירוקה

בנייה ירוקה חייבת להתחיל בשלב התכנון המוקדם ,בעבודה התכנונית של אדריכאל והמהנדס. זוהי גישה מערכתית הכוללת תכנון מוקדם אשר מטרתה לחסוך אנרגיה ,מים וחומרי גלם.

ויצירת סביבה הנמנעת ככל הניתן מפגיעה בסביבה בנייה ירוקה נעשית תוך שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה .

הבניה הירוקה נעשית ע"י תכנון יעיל וחסכוני של משאבי הטבע והסביבה .

וזאת ע"י שימוש באבזרים חוסכי מים ושימוש במקורות אנרגיה נקיים.

מטרות הבניה הירוקה

מאחר והבנינים הוא גורם משמעותי בצריכת האנרגיה העולמות והינם פולטים גזים ולאור המאמצים

הגלובאלים להפחתת פליטות גז חממה . הבניה הירוקה הא אחת הדרכים להשגת מטרה זו.

אומנם עלות הקמת בניין ירוק הוא גבוהה יותר בכ  10%אך החיסכון בעליות ותחזוקה הבניין הירוק

מפצה על עלות ההקמה.