פיקוח בנייה

פיקוח בנייה

הינו פיקוח על מקצועיות ואיכות הבניה וזאת תוך דאגה לאינטרסים של בעל הבית.

נוכחותו של איש מקצוע מנוסה בשטח לאורך הבניה ובצמתים חשובים בבניה הנה חשובה והכרחית.

המפקח  מחבר בין החוטים ונמצא בדיאלוג רציף בין בעלי הבית ,המתכננים והעבודה בשטח.

כמו כן ,מפקח טוב מנגיש את הפרויקט לבעל הבית ,עלויות ,צרכים. בחירת בעלי מקצוע וחומרי גלם.

חשוב שהמפקח יהיה איש מקצוע מנוסה ושהפיקוח יהיה מבוסס על אמינות, שקיפות מלאה ,כאשר המפקח מתוגמל רק מבעלי הפרויקט.

בענף הבנייה יש צורך בגורם אובייקטיבי ואמין אשר דואג לאינטרסים של בעל הבית ומאפשר לו חווית בנייה חיובית.